Altı Parmak Peygamberler Tarihi

Altı Parmak Peygamberler Tarihi
Altı Parmak Peygamberler Tarihi Altı Parmak Peygamberler Tarihi Altı Parmak Peygamberler Tarihi Altı Parmak Peygamberler Tarihi
Üretici: Damra Yayınevi
Ürün Kodu: 07
Stok Durumu: Stokta var
Fiyatı: 30.00TL
Miktar:     ya da   A.Listeme Ekle
Ürün Karşılaştır
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

 

MEARICU'N-NUBUVVE ALTI PARMAK PEYGAMBERLER TARİHİ - 11. BASKI

 

Yazan                                     :  Muinüd-dîn Muhammed Emîn Hirevî

Osmanlıcaya çeviren    : Muhammed bin Muhammed Efendi (Altıparmak)

Sadeleştiren                           : SÜLEYMAN KUKU  [ A. FARUK MEYAN ]

 

ÖNSÖZ

Eshâb-ı Keyf gibi hicret edemiyen, bâtın yolu ile hicret etmeğe çalışma­lıdır. Düşmanlar arasında bulunurken, gönülleri onlardan ayrı, uzak olmalı­dır. Allahü teâlâ, bu sûretle de, seâdet kapıları açabilir. Nâzik başını ağrıtma­mak için mektubuma son veriyorum. Allahû teâlâ, kerim olan babalarınızın yolundan ayırmasın. Size ve onlara kıyâmete kadar selâm olsun! Âmin.

Aziz okuyucu! Resûlüllah efendimizi (sallâllahü aleyhi ve sellem) anla­tan böyle bir kitabı, siz okuyucularımızın istifadesine sunmak ve bu yolda dinine hizmet etmek fırsat ve seâdetini bize bahs eden Cenâb-ı Hakka şükr ediyor, günahlarımıza keffâret olur düşüncesiyle ve indellah makbûl tutulur zannıyle ve islâm dinine hizmet etmek baş gayesiyle, sıkıntı ve imkânsızlık­lara katlanarak çalışıyor, gayret ediyor. Kitabevimizin çıkardığı kitablar, ehl-i sünnet İtikadını, mezhebin sağlam bilgilerini, ilmi ile âmil olmağı ve Resûlullaha (sallâllahü aleyhi ve sellem) tâbi olmağı, ahlâk bilgilerini bildiren, sa­pık fikirlerden, bid'at düşünce ve yollardan uzak, sağlam esaslar üzerine yazılan kitaplardan terceme ve te'liftir. Bunun için hiç çekinmeden tavsiye ede­biliriz. Cenâb-ı Hak, yılmadan, yorulmadan yazan büyük islâm âlimlerinin ruhlarına rahmet eylesin ki, Kur'ân-ı kerîm'in, hadîs-i şeriflerin ma'nâlarını anlayıp, icma' ve kıyasla beraber bize bildirdiler. Aldanmaktan, yanılmaktan kurtardılar. Biz onlara uyduğumuz, onları kabûl ettiğimiz kadar doğru yolda­yız. Büyüklerimizin: «Dört mezhebden birini kabûl etmeyip, onunla amel et­meyen sapıktır* sözleri, bir kerâmettir. Çünki zamanımızda mezheblere kar­şı, hattâ mezhebleri cehalet neticesi kabûl eden ma'nevî ledünnî ve huzurî ilmi inkâr eden, tasavvufu ve ehlini ya'ni Ca'fer-i Sâdık, Hasan-ı Basri, İbrâhim-i Edhem, Fudayl ibni İyâd, Ma'rûf-i Kerhi, Bâyezid-i Bistâmî, Abdülkadir-i Geylânî, Şihabüddîn-i Sühreverdî, Seyyid Ahmed Rufâî, Necmeddin-i Kübrâ, Şâh-ı Nakşibend Muhammed Buhâri, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, İmâm-ı Rabbâni’yi bu ilim, amel, edeb ve ahlâk, kısaca şeriat timsallerini reddedenler, elbette sapıktırlar ve çıkacakları önceden haber verilmiştir.

Aziz okuyucu! Resûlullah'ın (sallâllahü aleyhi ve sellem) hidâyet yıldız­ları diye bildirdiği Eshâbına dil uzatan, onlara uymak değil, hatâlarını ara­mak ve saymağa kalkmak yolunu açan İbn-i Teymiye'nin bozuk fikirlerine aldananlardan, onu tebcil edenleri, profesör de olsa yaldızlı sözlerine kanmak­tan sakın, aslandan kaçar gibi kaç. Bu dîn-i mübini bize bildiren, mezheb imamlarına, müctehid talebesinin ve mezhebindeki âlimlerin kitablarına sa­rıl. Onları oku. Onların bildirdiklerine uy, onlarla amel et. Ehl-i sünnet âlim­lerinin bildirdikleri gibi amel eyle. Kurtuluş fırkası budur.

Aziz okuyucu! Resûlullah efendimizden (sallâllahü aleyhi ve sellem) şefâat istemeyi küfür sayan, ziyâretine ve evliyânın kabirlerini ziyârete şirk di­yen Vehhâbîlere aldanma! Sevgi ve muhabbetleri kurtuluş vesilesi olan evliyâya hüsn-i zan ve muhabbet üzere ol. Son zamanlarda memleket dışında ve içinde çıkan Abduh, Rıza Reşid, Seyyid Kutub, Mevdûdi ve Hamidullah gibi reformculara aldanıp, ehl-i sünnet velcemaat âlimlerinin bildirdiklerin den ayrılma! Onların kitab ve sözlerine karşı yazılan reddiyeleri oku! Sorum­luluktan kurtulmak için haber vermek bize, hüsn-i kabûl ve ileriyi gören akıl ile inceleyip tasdik size düşer.

Cenâb-ı Hak, Habîbi Muhammed Mustafa'nın (sallâllahü aleyhi ve sel­lem) şefâatine kavuşturduklarından eylesin! Hatâ ve kusurlarımızı hüsn-i ni­yetimize ve Habîbine ve Eshâbına, tâbiîne, müctehid din imamlarına, âlimlere ve velîlere olan sevgimize bağışlasın. Âmin, yâ Rabbel âlemin! (Ramezân-ı mübârek 1396)

 

SÜLEYMAN KUKU

 [ A. FARUK MEYAN ]

27 Ağustos 1976  

 

Yayın Yılı : 1976

863 sayfa

16,5x23 cm

Sert Deri Karton Kapak

Dili: TÜRKÇE

Süleyman Kuku – A. Faruk Meyan

BEREKAT YAYINEVİ

 

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:Damra Yayinevi © 2018
Powered By OpenCart-TR