Riyadd'ün-Nâsıhîn Tercemesi

Riyadd'ün-Nâsıhîn Tercemesi
Riyadd'ün-Nâsıhîn Tercemesi Riyadd'ün-Nâsıhîn Tercemesi
Üretici: Damra Yayınevi
Ürün Kodu: 03
Stok Durumu: Stokta var
Fiyatı: 25.00TL
Miktar:     ya da   A.Listeme Ekle
Ürün Karşılaştır
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

Riyadd'ün-Nâsıhîn Tercemesi

Azîz okuyucu! "Allahü teâlâ, bir hadîs-i kudsîde buyuruyor ki:

"Be­ni arayan, bana kavuşmak istiyen birini görürsen, ona yardım et".

Allahü teâlâ'ya kavuşmak istiyene yardım, ancak Onun dînini öğretmek­le olur. Din, Allahü teâlâ'nın, kullarını sonsuz felâket Cehenneminden kurtarıp, ebedî saâdet Cennetine sokmak için, Cebrâil aleyhisselâm ismin­deki melek vâsıtası ile, kulu ve Peygamberi Muhammed aleyhisselâma gönderdiği, inanmağa ve yapmağa âid bilgilerdir. Bunlardan inanmağa âid bilgilere, îmân ve îtîkad bilgileri denir. Yapmağa âid olanlara fıkh bil­gileri denir. Tasavvuf, ya'nî ahlâk bilgileri de bunları sağlamlaştırır. Çün­kü iş kalbdedir. İmân önce kalbin tasdîki, kabûlü, sonra dilin ikrârı olun­ca, kalbe yönelmek, onu tâmir etmek, sağlamlaştırmak gerekmektedir. Çünkü: "Kalb iyi olursa, bütün beden iyi olur. Bozuk olursa, beden de bozuk olur" hadîs-i şerîfdir. Merkez, esas, nüve, çekirdek kalbdir. Onda olanlar a'zâlardan görülür. Allah kalbe bakar, kalbim temizdir gibi sözle­ri söyliyenlerin amelleri yok, veya var da din ile ilgisi yoksa, yalancıdır­lar. Büyüklerimiz; "Her kabdan içinde olan dışarı sızar" buyurmuşlardır. Allah kalbe bakar sözü doğrudur, ama bu amele bakmaz demek değildir. Sonra bize, siz kalbe bakın emri de yoktur. Biz kullar, kalbin iyi ve temiz olduğunu, söz, davranış ve amellerden anlarız. Kimsenin göğsünü açıp, kalbini yarıp içine bakmakla emr olunmadık. İnsanları bu yolla kandır­mak veya geçiştirmek istiyenler, her gizli ve âşikârı bilen Allahü teâlâ'nın bilmesine ve görmesine aldırmıyorlar mı? İnsanları kandırmakla, âhiret için ellerine, iki yüzlü olmaktan başka ne geçiyor? Yoksa Allahü teâlâ'nın görmesi ve bilmesi, onlar için önemli değil de, insanları geçiştirmek mi önemlidir? Bu ne biçim îmân, bu ne biçim kulluk anlayışıdır.

Kalbin iyi olmasının alâmeti, sağlam bir Ehl-i Sünnet itikâdı ve ilme, ya'nî mezhebi bilgilerine uygun amel etmek, haramlardan sakınmak, gü­nâhın küçüğü, büyüğünü felâket bilmek, ibâdet ve tâatlerle süslenmek, kötü huylardan uzaklaşıp, iyi ahlâk sâhibi olmak, kısaca ahkâm-ı İslâmiy- yeyi yapmaktır, yaşamaktır. Bu mevzûlarda yazılmış bu çok kıymetli ese­ri, bunun için, gece gündüz demeyip, büyük zorluklara rağmen Türkçe'ye çevirip, Allahü teâlâ'yı arayan ve O'na kavuşmak isteyenlere hizmet ve yardım etmek emrini düstûr kabûl edip, uzun âhiret yolculuğu için, ken­dime azık ve sevâb vesîlesi ettim. Allahü teâlâ sizleri okumak, anlamak, inanmak ve yapmakla kendine sevgili eylesin. Bu zavallı kuluna da, bu hizmeti mâğfiret vesîlesi yapsın.

Riyâd-ün-Nâsıhîn isimli çok değerli kitab, Hindistan'ın büyük âlimlerinden Muhammed bin şeyh Mu­hammed Rebhâmî'nin (rahmetullahi aleyh) eseridir. Hicrî sekizyüz otuz- beş (m. 1431) senesinde yazmıştır. 1313 (m. 1895) yılında Bombay'da basılmıştır. Bunu dörtyüz kırk dört kitâbdan toplamıştır. Okuyunca, ne ka­dar fâideli olduğunu anlıyacaksınız. Altıyüz iki yıl önce yazılmış bu kita­bı, bu zamanda yazılmış ve zamanımız insanlarına hitâb eder bulacaksı­nız. İslâmın temel bilgileri olan, îmân, Ehl-i Sünnet îtikâdı, ibâdetler, mu­amelât, iyi ahlâk, kötü huy, ilmin ve âlimlerin İslâmdaki yeri ve buna ben­zer çok çeşitli konularda, doyurucu bilgi, iğneleyici nasîhatleri, âyet-i ke­rîme, hadîs-i şerîf, icmâ', ictihâd ve en güzel menkıbe ve hikâyeler ile an­latan bu gerçekten güzel kitâbı, okurken, bâzan kızgın bir çölde harâret ve susuzluktan kavrulurken, ağzınıza su akıtan, üstünüze gölge eden rahmet bulutu, bâzan felâket denizinin ölüm saçan dalgaları arasında hayattan ümîdinizi kesmişken gâibden size atılan can simidi, bâzan küfr, irtidad, moda bid'at sam yellerinin helak edici darbeleri yerine, rûhu okşıyan, yü­zü serinleten, gönlü açan bir nesîm-i sabâ, bâzan yürümekten yorulan, güçsüz kalan bedeniniz için en rahat bir vâsıta, bâzan üzüntülü kalbinizi, tavrınızı sezen şefkatli bir ana, bâzan kusûrunuzdan dolayı kulağınızı çe­ken ileri görüşlü bir baba, bâzan bütün güzelliklerini ortaya döküp, sizi kendisine candan bağlıyacak, size sizi unutturacak, ve unutma hâlinde nefsinize, rûhunuza hükmedecek bir sevgili olarak bulacaksınız. O âlem­de, kulakların duymadığı, gözlerin görmediği, kalblerin düşünemediği, güzel sesler duyacak, güzel yüzler görecek, güzel hâllere kavuşacaksınız. San'at erbâbının, hayranlık duyduğu tablo karşısındaki hâline, belki ka­vuştuğunuz bu hal, tattığınız bu zevk ile güleceksiniz -ve "zevklerin en iyisi, tadların en güzeli, Rabbine kul olduğunu idrâk etmektir" diyeceksi­niz.

Bu kitabda özellikle din bilgilerinin farz ve vâcib olanları en sağlam vesikalarla bildirilmiştir. Fıkıh meseleleri Hanefî mezhebine göredir. Bir­çok yerde Şâfiî mezhebindeki bilgiler de yazılmıştır. Her iki mezheb ehli için çok yararlı olan bu tarafı yanında, hiç duyulmıyan çok güzel menkı­be ve hikâyeleri, ilmin hayata tatbikatının ne kadar kolay olduğunun en açık misalleri olarak görülecektir. Her vâize, her babaya, her âlime ve her­kese lâzım, gerçekten Nasîhat bahçeleri demeğe lâyık bir eserdir. Fâide- lerini arttırmak için kendilerinden sonra gelen büyük âlimlerin, adı geçen konulardaki yazıları ve sözleri ile te'yîd etmek ve açıklamağı düşünerek, köşeli parantez içerisinde, aldığımız kitabın ismini de belirterek, bâzı önemli ve zamanımız insanlarına lâzım ekler koyduk. Sizi bir an önce, bu kıymetli yazılarla başbaşa bırakmak için, önsözü burada keserken, bu il­mi kıt, hatâsı çok din kardeşinize saâdet-i dâreyn için düâ buyurmanızı ri- câ eder, hepinizin iyiler defterine yazılması için düâ ederim. Yâ Rabbi, bi­zi Şeytâna esir etme! Bir an olsun nefsimize güvendirme! Zâtının, sıfatla­rının, Habîbinin Âlinin, Eshâbının, âlim ve velî kullarının muhabbetini kalblerimizde arttır. Düşmanlarını bize sevdirme! Âmîn yâ Rabbel âle- mîn!

6. Ağustos. 1978

A. Fârûk Meyân 1. Ramezân-ül-mübârek. 1398

 

Yayın Yılı : MART 2013

760 sayfa

14x23 cm

Karton Kapak

İthal Kağıt

ISBN:9786055126049

Dili: TÜRKÇE

Süleyman Kuku

DAMRA YAYINLARI

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:Damra Yayinevi © 2018
Powered By OpenCart-TR