BÜYÜK AMENTÜ ŞERHİ VE DÜRR-İ YEKTA ŞERHİ

BÜYÜK AMENTÜ ŞERHİ VE DÜRR-İ YEKTA ŞERHİ
Üretici: Damra Yayınevi
Ürün Kodu: 10
Stok Durumu: Stokta var
Fiyatı: 20.00TL
Miktar:     ya da   A.Listeme Ekle
Ürün Karşılaştır
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

ÖNSÖZ

Her hayır kapısının anahtarı Besmele

Bağlıyalım kitaba Yüce Allah ismiyle

Rahmet kapılarını sen bize aç yâ Rabbî

Üstümüze merhamet, mağfiret saç yâ Rabbî!

Devamlı var olan, O'ndan başkası, O'nunla varlıkta duran, varlığının başlangıcı ve sonu olmıyan, zâtında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı ve benzeri bulunmıyan, yaratılmışlardan hiçbirine benzemiyen; diri, bilici, işitici, görücü, dileyici, gücü yetici, söyleyici ve yaratıcı olmak sıfatlarına sâhib olan Allahü teâlâya, OL emri ile yarattıklarının sayısınca, sevdiği ve beğendiği gibi hamd ve senalar olsun!

Bütün düâlar, iyilikler, O'nun Peygamberi ve en sevgili kulu, insanların her bakımdan en güzeli, en üstünü olan Muhanımed Mustafâ'ya (Sallâllahü aleyhi ve sellem) ve onun yüksek, temiz ve Nûh aleyhisselâmın gemisi gibi olan Ehl-i Beytine ve haklarında: "Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız, kurtulursunuz" buyurulan, Eshâbının hepsine (Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecmaîn) ve bunları sevenlere ve izlerinde gidenlere olsun!

Asırlar boyunca islâm dîninin hâmisi durumunda olan Osmanlı Türklerinin yetişdirdiği büyük âlimlerden biri de, işbu Amentü Şerhi kitâbının müellifi Kâdızâde (Ahmed bin Muhammed Emîn) efendidir. Hicrî 1133 [1720], 1197 [1782] yılları arasında yaşamıştır. Birgivî Vasıyyetnâmesi'ni şerh etmiş, çok kıymetli bir eser vermiştir. Birgivî şerhi bugünkü dil ile basılmıştır. Amentü Şerhi olan okuyacağınız bu esere de, Ferâidül fevâid fî beyân-il akâid adını vermiştir. İki kitâb da çok kıymetli birer hazînedir. Kitâbları okununca, yazarının bilgi derecesi anlaşılabilir. İslâm dîni ilim dînidir, ilim olmıyan yerde islâm da yoktur. Osmanlı Türklerinin yetişdirdiği büyük âlimler, islâm âleminde ayrı bir yer, İslâm âlimleri târihinde özel bir mevki' işgâl eder. Sağlığında eserleri Mâveraünnehir ilim meclislerinde okunan Molla Hayâlîler, Hasan Çelebiler, Molla Fenâriler, Molla Hüsrevler, Ibni Kemâller, Ebû Suûd efendiler, Birgivîler, Taşköprülüler, Abdülganî Nablüsîler, Ibni Abidinler, Halebîler, Tahtavîler, Kadızâdeler ve daha binlerce âlimin (rahmetullahi aleyhim ecmaîn) sayılarına ve derin ilimlerine bakmıyan, kuru inad ve düşmanlıktan başka bir şey ifâde etmiyen, yeni türedi ithal malı reformcu yazanların: "islâm dîni, Osmanlı âlimleri elinde dondurulmuştur" sözleri, samîmi ve ilmî olmadığı gibi, bizi büyük Türk âlimlerinden soğutmak gayretindedirler. Eserleri incelenirse, akıllarının bulduğu, hayallerinin doğru dediği şeyleri islâmın hükmü ve usûlü olarak bildirmekte oldukları anlaşılıyor. Korkunç bir bid'at ve reform bataklığı kurmakta, itikad ve amel ağaçlarını kurutmaktadırlar.

İslâm dînini küfr ve bid'at saldırılarından, cehlin istilâsından korumak için canlarını fedâ etmiş, kanlarını akıtmış, âilelerini dul, çocuklarını yetim bırakmış ve bunları Allah rızâsı için yapmış olan azîz atalarımızın, mubârek ceddimizin torunları! Kahraman ve güzel ahlâklı, îmânı dağlardan yiice, cömertliği nisan bulutundan çok, tevazuu deryalardan engin, ilmi okyanuslardan derin âlimlerin ve şehîdlerin evlâdları! Ceddinizin, atalarınızın kanı damarınızdadır. Çok kıymetli emânet taşıyorsunuz. Onlar şehîd oldu, siz yaşıyorsunuz. Onlara uymakla, ilim, ahlâk, hürmet ve Allah için muhabbet ile onlara benzemekle ruhlarını şâd, sizi dü-şünen gönüllerini rahat ettiriniz. Sizin için ölenleri hor görmeyiniz. Kendinize geliniz. Idhal malı ahlâk, edeb edinmeyiniz, islâm ahlâkı ve millî töreleriniz sizin için yeterlidir.

Dînimizin bilgilerini, islâm âlimlerinin, Allahü teâlânın evliyâ ve seçkin kullarının kitâblarından okumamız, öğrenmemiz lâzımdır. Her gazete ve din perdesi altında yazıları kitâbdan din öğrenilmez. Din kitabı alıp okumak için önce, yazarının kim olduğunu, ya' m dînimiz ve dînimizdeki âlimler arasındaki yerini bilmek gerekiyor. Hele bu zamanda piyâsada binlerce kitâb bulunurken, bu husûs bir zarûret oluyor. Eskiden dîni korumak ve yaymak için vatanlarından uzaklaşan, canlarını veren şehîdlerin, âlimlerin torunları, bugürı para için din kitabı yazar veya tercüme eder, ya'nî İslâm dînine hizmeti para ile yaparsa, bu konu daha çok önem kazanır. Yazıklar olsun! Dînî hiçbir sorumluluk duymadan, Allahdan ve Resulünden utanmadan doğru - yanlış sayısız din kitabı çıkarılıyor!

Halbuki dîn kitabı yazmak için korkmak, titremek ve Peygamber vazifesine iştirak etmiş olmanın düşüncesiyle büyük bir görev ve sorumluluk altına girdiğini kabûl etmek lâzımdır. Bir taraftan şükretmek, bir taraftan iyi niyyel yapabilmek için yalvarmak, ağlamak lâzımdır. Bunun için de, ilmi ve edebi çok, ahlâkı güzel, muttekî, sorumluluk duygusu ve Allah korkusu fazla olan Allah adamlarının, gerçek âlimlerin kitâblarını okumaktan başka çâre yoktur. Doğru sözler arasına, birkaç yanlış ma'nâ ilâve edip, böylece maksatlarına kavuşan din ve îmân hırsızları, âlim taslakları, pervasız reformcular ve istismarcıların kitâblarını değil, bu dîn-i mübîni bize ulaştıran ve bunu korumak için, kanlarını, canlarını, rahatlarını seve seve fedâ eden yüksek atalarımızın, azîz ceddimizin yazdıkları ilmihâl kitâblarını okumalıyız.

Bu kıymetli kitabın bugünkü türkçeye çevrilmesini, bu günâhı çok, ilmi ve aklı az kuluna nasîb ettiği için Allahü teâlâya sayısız hamdü senâlar olsun! Çeviri esnasında kitabın ifâdesine hiç dokunulmamış, ancak sâdeleştirme yapılmıştır. Bu bakımdan halkımızın anlıyacağı ve çok istifade edecekleri bir kitâbdır. Hele sonsuz seadeti elde etmeğe vesîle olan Ehl-i Sünnet vel-cemaat itikadını, îmânın altı şartını en sağlam delillere dayanarak, bir mes'elede çeşitli rivayet ve haberleri alarak, Cennet ve Cehennemi uzun uzun, âyet ve hadîslerle göz önüne sererek, birinden kaçmağı, diğerine kavuşmağı teşvîk ederek bildirdiği için, kıymeti siz okuyucuların takdirine bırakılıp, bu kıymetli bilgilerle baş-başa kalınız diyorum. imân denizine dalınız. En kıymetli eşsiz inciler alınız. Sonsuz seâdet ve devlete kavuşup, Cennette nimet ve ihsan içinde, sonsuz yaşayınız.

A. Fârûk Meyan (Süleyman Kuku)

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:Damra Yayinevi © 2018
Powered By OpenCart-TR