Şartlar & Koşullar

AYIP VE GARANTİ HÜKÜMLERİ

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan niteliğe aykırı, maddi ve sair eksiklikleri olan mallar,ayıplı mal olarak kabul edilir.

Tüketicilerin satın aldıkları malların ayıplı çıkması halinde; aynen değiştirme, ücretsiz tamir, bedelden indirim, iade gibi talep hakları bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılabilmesi için ise, malın teslimden itibaren 30 gün içinde, malı satın aldıkları satıcı(bayi) firmaya ayıbın bildirilmesi ve/veya malın satıcı(bayi) firmaya ulaştırılması gerekmektedir. Satıcı, tüketicinin talebini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi bir halde satıcıya mal veren genel dağıtıcı firmaya ve yine üretici/ithalatçı firmalara başvurabilmektedir.

Tüketicilerin satıcıdan malları alır almaz kullanım kılavuzunu okuması ve malları muayene etmesi faydalıdır. 30 gün geçtikten sonra ise, satıcıya başvurulduğunda ayıp hükümleri ile ilgili süre geçmiş olacaktır. Ancak bu durumda da eğer malın kullanım hatası haricinde çalışmaması gibi garanti hükümlerine dair bir durum varsa, garanti süreleri içinde satıcılara, yetkili servislere başvurulabilmektedir.

Garanti belgelerinde ayrıntılı olarak garanti şartları bildirilmektedir. Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı(bayii), genel dağıtıcısı(temsilcisi), üretici/ ithalatçılardan birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması, (bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması) durumunda veya tamiri için gereken (30 iş günü) azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, ayıp hükümlerinde yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Tüketicinin bu talebinin satıcı tarafından yerine getirilmemesi durumunda tüketiciler genel dağıtıcı ve üretici/ ithalatçı firmalara başvurabilirler.

Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalarda mallar ancak mümkün olduğu taktirde ve ücreti mukabilinde tamir edilebilir.

KAPIDAN SATIŞLAR VE CAYMA BİLDİRİMİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekânları dışında, örneğin tüketicinin önceden talebi olmaksızın evine/işyerine satıcıların(veya gezici alt bayilerinin) gelerek yaptıkları satış türlerinden olup, bu tip satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde; malı kabul etmekte veya gerekçesiz olarak reddetmekte serbesttir. Satıcı(bayi), cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.

Tüketicilerin cayma bildirimlerini, malı teslim aldıkları tarihten itibaren yedi gün içinde, sözleşmede unvanı yazılı satıcı firmaya(sözleşmedeki adresine) yapmaları gerekmektedir. Genel dağıtıcı firmaya veya üretici/ithalatçı firmaya veya üründe markası bulunan firmaya cayma bildiriminde bulunmak hatalı olup kapıdan satışlardaki cayma hakkı ile ilgili olarak, bu firmaların mal geri alma vs. imkanları ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. (Yine tüketicilerin kendilerine tanıtım müşavirliği yapan gezici alt bayi şahısları değil, sözleşmede yazılı satıcı firmayı muhatap almaları gerekir)

Bildirimlerin satıcı firmaya yazılı olarak yapılması, süresinde caymanın ispatı açısından faydalı olup tüketicilerin ayrıca bildirimlerinde satış/teslimat tarihini, kendi isim, adres ve telefonlarını, satın aldıkları malı ve bedelini bildirmeleri de gerekir.

Bu tür satışlarda da tüketicilerin, yukarıda açıklanan ayıplı mallarla ilgili 30 günlük muayene sürelerine ve garanti hükümlerine ayrıca riayet ederek, satın aldıkları ayıplı ürünlerin değiştirilmesini, tamirini vs. talep etmesi mümkündür.

Sürelerin aşılması, yetkisiz muhataba bildirim, kullanma kılavuzundaki hükümlere aykırı hareket vs. sebeplerle firmaların iadeyi/caymayı kabul etme mükellefiyetleri ortadan kalkmış olabilir, bu sebeple 4077 S.lı Tüketiciyi Koruma Kanunu vs. mevzuatın, kullanma kılavuzlarının, yapılan sözleşmelerin hükümleri okunup bilgi sahibi olunmalıdırOpenCart Yönetim panelinden Katalog/Bilgi Sayfaları bölümünden düzenleyebilirsiniz.

Damra Yayinevi © 2018
Powered By OpenCart-TR