Ziyaeddin Mevlana Halid Muhammed Ma sum Gün Batarken Divan Tercumesi Son Halkalar Rabbani
Damra Yayinevi Hoşgeldiniz

 Azîz kardeşlerim! 

Elli küsür senedir masa başında, mubârek dînimize yardım için çalışmaktaydım. Günlük işler, memuriyet vazîfeleri dışında ömrümün nasıl seksene dayandığını anlamadım. Birçok fâideli eserleri bugünkü dilimize kazandırmağa çalıştım. Arabî, Fârisî, Urduca, Osmanlıca kitablardan irili ufaklı kırk civârında eser oldu. Ulema ve evliyâdan intihabla   adlı eseri telif, tercüme ve tertib edip size arz ettim. Çeşitli çiçeklerin bulunduğu bir demet yapıp kitab vazosuna yerleştirdim. İnşaallahü teâlâ kokladıkça hoşunuza gidecek. İçinize çekerseniz, kokusu ve tesiri beyninize ve kalbinize ulaşacak ve inşaallah yoktur, var ise, oralardaki eksik ve kusurları düzeltip içinizi temizleyecek ve sizi ma’nevî sıkıntılardan kurtarıp rahatlatacak. Ben bu ihlâs, his ve niyyetle yazdım. İnşaallahu teâlâ okuyup istifâde edersiniz de bizim ve sizin maksadımız hâsıl olur. Bu kitabın ve diğer kitablarımızın neşrinde maddî ve ma’nevî yardımda bulunan arkadaşlara hususan, bütün müslümanlara umûmen dua eder, hüsn-i hatemeye dua etmenizi istirham ederim." 

Süleyman Kuku ( A.Faruk Meyan)

Özel Ürünler
HAC REHBERİ
5.00TL

Eserler

Yayınlanan eserler....

Görünüm: Liste / Tablo
Göster:
Sırala:
ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNÎ “kuddise sirruh” & ŞAH-I NAKŞİBEND "kuddise sırruh"
“Evvelki güneşlerin, hepsi battı ve gitdi, Bizim güneşimizse, batmayacak ebedi.” Seyyid Abdulk..
5.00TL
Büyük âlim ve veli KADÎ SENÂULLAH PÂNİPUTÎ HAZRETLERİNİN RİSÂLELERİ
Zâhirî ve bâtınî ilimlerde Resûl-i ekreme (sallallahü teâlâ aleyhi ve âlihi ve sellem) vâris ettiği,..
15.00TL
1 yorum yapılmış.
BÜYÜK AMENTÜ ŞERHİ VE DÜRR-İ YEKTA ŞERHİ
ÖNSÖZ Her hayır kapısının anahtarı Besmele Bağlıyalım kitaba Yüce Allah ismiyle Rahmet kapı..
25.00TL
HAC REHBERİ
Bin sekizyüzlü yılların ikinci yarısında yaşayan ve kendi beyanına göre bir kaç eseri bulunan iş bu ..
5.00TL
HANEFİ MEZHEBİNDE NAMAZ
Sevgili kardaşlarım! Bu risâlemizde, büyük emir olan namazdan bahsedeceğiz. İçinizde namazı bilme..
5.00TL
HAZÎNET-ül-MEÂRİF [ Marifetler Hazînesi ]
İşte HAZÎNET-ÜL-MEÂRİF [1094] kitabı, hazreti Mürevvicüşşerîat Behâeddin Ebûl-Abbâs MUHAMMED UBEYDUL..
15.00TL
İMÂM-I A'ZAM EBÛ HANÎFE  “rahmetullahi teâlâ aleyh”
Ebû Hanîfe (radıyallahu teâlâ anh) zamanının ve sonraki zamanların imamı, rehberi, dört büyük halîfe..
5.00TL
KELÂM-I KİBÂR - “Hikmetli Sözler”
Besmele, hamd ve salattan sonra; KELÂM-I KİBÂR veya HİKMETLİ SÖZLER ismini verdiğimiz bu kitab, k..
25.00TL
LÂ İLÂHE İLLLALAH
“Lâ ilâhe illallah benim kalemdir. Bunu söyleyen kaleme girmiş olur, azabımdan emin olur.” (Hadisi K..
5.00TL
MEKTÛBÂT-I MA'SÛMİYYE (2 CİLD)
MEKTÛBÂT-I MA'SÛMİYYE; Mektûbâtını türkçeye tercüme etmeye kalkıştığım Muhammed Ma’sûm hazretleri..
50.00TL
MUHAMMED'ün RESÛLULLAH “sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem”
Elhamdu lillahi rabbi’l-âlemîn, ve’s-salâtu ve’s-selâmu alâ habîbihi ve âlihi ve ashâbihi. Her ha..
5.00TL
NADİR RİSALELER
“Önsöz mahiyetindeki bu kısa sohbetten sonra, diyelim ki, bu NÂDİR RİSÂLELER isimli mecmuamızda ço..
25.00TL
2 yorum yapılmış.
SEÂDET YOLU ( VESÎLET'ÜN NECÂT) - NADİR RİSALELER III
Aziz okuyucu!  İşte İslâmiyete hizmet için, üzerimize düşen borcu düşünerek hazırladığımız bu ..
25.00TL
Şemâil-i Şerîfe
  Bu eserinin ismi ŞEMÂİL’dir. Tabîat [yaratılış, görünüş, sûret, hilkat, husûsî hal ve tanı..
15.00TL
1 yorum yapılmış.
Son Halkalar ve Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin Külliyatı (2 Cilt)
Bu aciz ve güçsüz halimle, cesarete geldim ve bu büyük vazifenin altına girdim. Mezkür mevcud ves..
50.00TL
3 yorum yapılmış.
TAKVA YOLU (NADİR RİSALELER IV)
ÖNSÖZ TAKVÂ YOLU İndellahda iyiniz, müttekî olanlardır,  Onlar Allah katında, gerçek e..
25.00TL
İmam-ı Rabbani ve Yolundakilerde Namaz
İşbu müminin mir’âcı olarak târif edilen namaz, Peygamber Efendimizden (sallallâhü teâlâ aleyhi ve s..
25.00TL
5 yorum yapılmış.
REŞAHAT Ayn-ül Hayat
  Reşahât ayn-ül Hayât kitabında böyle büyük insan numûnelerinin menakıbı yazılıdır. ..
25.00TL
Gün Batarken Gördüğüm Son Işık
Ey ismine, cismine, yoluna, nesebine, Âşık olduğum velî, ihsânını bol eyle, O yüksek ahlâkına, ulv..
15.00TL
2 yorum yapılmış.
Divan Tercümesi ve Gölgesinde Çeşme-i Muhabbet
İslâm âleminde yazılmış en güzel, en manidâr birkaç divândan biridir. Mevlâna Abdurrahman Câmî’nin v..
15.00TL
Gunyetü-t Talibin: İlim ve Esrar Hazinesi
    GUNYETÜT-TÂLİBÎN ( İLİM ve ESRAR ) Yazan      &..
25.00TL
Umdet-ül Makamat (Yeni Baskı)
İkinci bin yılının yenileyicisi İmam-ı Rabbani Hazretleri’nin torunlarından Muhammed Fadlullah bu ki..
25.00TL
Kutb-ül-evliyâ MUHAMMED MA’SÛM FÂRÛKÎ ve EZKÂR VE ED’İYYE-İ MA’SUMİYYE
Birinci eser; İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sevgili talebesi ve oğlu, büyük evliya Muhammed Ma'sum F..
15.00TL
Türpüşti Risalesi
Bu kitapta Hakkı arayan müslümanların ihtiyaç duyduğu bilgiler hem kitap ve sünnetin kaidelerine uyg..
15.00TL
Zûbde-tül-Makâmât (Berâkat): İmâm-ı Rabbani Hazretlerinin Menâkıbı
AllahŸtelâya hamd olsun,sevdiği seçtiği kullarına selamlar olsun. Rahman ve Rahim olan AllahŸtelâ..
25.00TL
Mârifetnâme
Mârifetnâme    ..
30.00TL
Ziyaeddin Mevlana Halid
İslam büyüklerinden nimetlerine şükretmemiz vacib olanlardan biri de Mevlana Halid hazretleridir. Çü..
10.00TL
Birgivî Vasiyetnamesi
Osmanlı imp. zamanında telif edilmiş pek mühim ve çok feyizli bir eserdir. Mübalağasız diyebiliriz k..
15.00TL
Altı Parmak Peygamberler Tarihi
  MEARICU'N-NUBUVVE ALTI PARMAK PEYGAMBERLER TARİHİ - 11. BASKI   Yazan &nbs..
30.00TL
Riyadd'ün-Nâsıhîn Tercemesi
Riyadd'ün-Nâsıhîn Tercemesi Azîz okuyucu! "Allahü teâlâ, bir hadîs-i kudsîde buyuruyor ki: "Be..
25.00TL
Üç Mektub Mebde ve Me'ad Risalesi
Elinizde ki bu kitapta İmam-ı Rabbani hazretlerinin hal tercümesi, teberrüken üç mektubatları ile Me..
10.00TL
Kimyâ-yı Saadet
Kimya- yı SaadetKimya- yı Saadet Kimya-yı Saadet, İmam Gazali,A. Faruk Meyan İmam Gazali BEDİR YAYIN..
30.00TL
Mekatib- i Şerife Dürrü'l Mearif
Cenabı Hakkı hakkıyla tanıyan, bu tanıma sebebiyle Ona ibadeti, kulluğu, emirden evvel cibili vazife..
15.00TL
Seyfül-Ebrâr: Mezhebsizlik ve Vehhabilik
Seyfül-Ebrâr: Mezhebsizlik ve Vehhabilik ..
0.00TL
Menkıbelerle islâm Meşhurları Ansiklopedisi (4 cild)
Menkıbelerle islâm Meşhurları Ansiklopedisi ..
0.00TL
Mevzuat'ul Ulum (İlimler Ansiklopedisi) (2 cilt)
Mevzuat'ul Ulum (İlimler Ansiklopedisi) ..
0.00TL
Mir'at-i Kainat (2 cilt)
Mir'at-i Kainat ..
0.00TL
Gülzâr-ı Saminî ( Mektubât) ( 2 cilt )
Gülzâr-ı Saminî ( Mektubât) ( 2 cilt ) ..
0.00TL
Dürül Mearifin Tercümesi
Dürül Mearifin Tercümesi ..
0.00TL
Tashih'ül-Mesâil: Vesikalarla Vehhâbiliğin İç Yüzü
Tashih'ül-Mesâil: Vesikalarla Vehhâbiliğin İç Yüzü ..
0.00TL
Damra Yayinevi © 2019
Powered By OpenCart-TR